Architektonický ateliér A2 - Libor Vlček

obecne.jpg
logoleft.jpg, 3 kB logoright.jpg, 3 kB
Libor Vlček
autorizovaný architekt české komory architektů
číslo autorizace 301
nar. 1957 v Brně

1977-82  studium na Fakultě architektury VUT v Brně
1982-91  zaměstnán ve stavoprojektu Brno
1991-      pracuje jako svobodný architekt
1991-      zakládající člen spolu s Ing. arch. Milanem Mlejnkem sdružení Architektonický ateliér A2